sdf.png
_jpg.jpg
DO.jpg
logo fcs.jpg

O PROXECTO EN FASES

1

Inicio

(Xaneiro 18)

 

Detección conxunta de necesidades.

Primeiras reunións orientadora centro e profesora terapia ocupaciona, UDC.

Identificación patios como ezpazos a transformar para facilitar a participación do alumnado en actividades significativas, constructivas e saudables nos recreos

Preparación

(Febreiro-Marzo18)

 

Xestións para oficializar as colaboracións institucionais (convenio, proxecto de colaboración, etc.)

2

3

Piloto

(Abril-Maio18)

 

Deseño metodolóxico do proxecto

Execución piloto

Reflexión e incorporación melloras

5

4

Participación cole

(Maio18)

 

Reunións informativas e de discusión sobre o proxecto co profesorado e as familias

Traballo de campo I (Setembro 18- Xaneiro 19)

Traballo co alumnado dos patios de primaria e infantil:

Por grupos se reflexiona sobre o que lles gusta facero o qeu pase no patio e o que non, se sacan fotografías dos espazos no que iso pasa, se comparten as reflexións. 

Priorización por clases dos elementos que se deberían cambiar en primeiro lugar

Proposta de melloras por grupos

Mesmo procedemento co profesorado, persoal de servizos e invitación ás familias

6

Traballo de campo II (Febreiro-Abril 19)

Análise de datos e member check por parte de todas as partes

Consenso e estratexias para levar a cabo as transformacións