top of page

O PROXECTO EN FASES

Fase 1

1

Inicio

(Xaneiro 18)

 

Detección conxunta de necesidades.

Primeiras reunións orientadora centro e profesora terapia ocupacional, UDC.

Identificación patios como ezpazos a transformar para facilitar a participación do alumnado en actividades significativas, constructivas e saudables nos recreos

2

Preparación

(Febreiro-Marzo18)

 

Xestións para oficializar as colaboracións institucionais (convenio, proxecto de colaboración, etc.)

3

Piloto

(Abril-Maio18)

 

Deseño metodolóxico do proxecto

Execución piloto

Reflexión e incorporación melloras

Fase 2

5

4

Participación cole

(Maio-Xuño18)

 

Reunións informativas e de discusión sobre o proxecto co profesorado e as familias

Traballo de campo I (Setembro 18- Xaneiro 19)

Traballo co alumnado dos patios de primaria e infantil:

  • Por grupos se reflexiona sobre o que lles gusta facer ou o que sucede no patio e o que non, se sacan fotografías dos espazos no que iso pasa, se comparten as reflexións. 

  • Priorización por clases dos elementos que se deberían cambiar en primeiro lugar

  • Proposta de melloras por grupos

  • Mesmo procedemento co profesorado, persoal de servizos e invitación ás familias

6

4

Loxística

(Febreiro -Xuño19)

 

Deseño e elaboración web coma plataforma de intercambio e transparencia do proxecto

Fase 3

7

Traballo de campo II (Febreiro-Abril 19)

Análise de datos e member check por parte de todas as partes (ver resumo aquí)

 

Consenso e estratexias para levar a cabo as transformacións

8

Traballo de campo III (Maio - Xuño 19)

Reunións participadas por todas as partes implicadas (familias, profesorado, alumnado equipo de traballo) na que divulgan os resultados obtidos ata o momento.

Priorización de accións e conformación grupos de traballo

9

Loxística

(Xuño - Setembro19)

 

Divulgación do proxecto e establecemento de alianzas máis aló do cole ( podcast, outros proxecto similares da contorna, presentación en congresos internacionales, etc.)

Fase 4

Accións colaborativas (Setembro 19 - Marzo 20)

Reorganización do equipo de traballo

 

Período reflexión

 

Reunións organizativas para o desenvolvemento das accións priorizadas

107

11

COVID-19

(Marzo 20- Xaneiro 21)

Estado de Alarma

 

Reorganización do equipo de traballo, recursos e reformulación de accións adaptándose ao escenario sanitario derivado da pandemia COVID-19

12

PRIMEIRAS ACCIÓNS

(Febreiro 21- Xullo 21)

Artista encargado de pintar os patios empregando os debuxos d@s nen@s coma inspiración.

 

Temática: INCLUSIÓN e DIVERSIDADE

PATIO PRIMARIA

MURAL PARTICIPATIVO PATIO INFANTIL

Contactos institucionais coas Administracións Públicas

Mesas nos patios

bottom of page