top of page

O PROXECTO EN FASES

Fase 1

1

Inicio

(Xaneiro 18)

 

Detección conxunta de necesidades.

Primeiras reunións orientadora centro e profesora terapia ocupacional, UDC.

Identificación patios como ezpazos a transformar para facilitar a participación do alumnado en actividades significativas, constructivas e saudables nos recreos

2

Preparación

(Febreiro-Marzo18)

 

Xestións para oficializar as colaboracións institucionais (convenio, proxecto de colaboración, etc.)

3

Piloto

(Abril-Maio18)

 

Deseño metodolóxico do proxecto

Execución piloto

Reflexión e incorporación melloras

Fase 2

5

4

Participación cole

(Maio-Xuño18)

 

Reunións informativas e de discusión sobre o proxecto co profesorado e as familias

Traballo de campo I (Setembro 18- Xaneiro 19)

Traballo co alumnado dos patios de primaria e infantil:

Por grupos se reflexiona sobre o que lles gusta facer ou o que sucede no patio e o que non, se sacan fotografías dos espazos no que iso pasa, se comparten as reflexións. 

Priorización por clases dos elementos que se deberían cambiar en primeiro lugar

Proposta de melloras por grupos

Mesmo procedemento co profesorado, persoal de servizos e invitación ás familias

6

4

Loxística

(Febreiro -Xuño19)

 

Deseño e elaboración web coma plataforma de intercambio e transparencia do proxecto

Fase 3

7

Traballo de campo II (Febreiro-Abril 19)

Análise de datos e member check por parte de todas as partes (ver resumo aquí)

Consenso e estratexias para levar a cabo as transformacións

8

Traballo de campo III (Maio - Xuño 19)

Reunións participadas por todas as partes implicadas ( familias, profesorado, alumnado equipo de traballo) na que divulgan os resultados  obtidos ata o momento.

Priorización de accións e conformación grupos de traballo

9

Loxística

(Xuño - Setembro19)

 

Divulgación do proxecto e establecemento de alianzas máis aló do cole ( podcast, outros proxecto similares da contorna, presentación en congresos internacionales, etc.)

Fase 4

Accións colaborativas (Setembro 19 - Marzo 20)

Reorganización do equipo de traballo

Período reflexión

Reunións organizativas para o desenvolvemento das accións priorizadas

107

11

 COVID-19

(Marzo 20- Xaneiro 21)

Estado de Alarma

Reorganización do equipo de traballo, recursos e reformulación de accións adaptándose ao escenario sanitario derivado da pandemia COVID-19

12

 PRIMEIRAS ACCIÓNS

(Febreiro 21- Xullo 21)

Artista encargado de pintar os patios empregando os debuxos d@s nen@s coma inspiración.

 

Temática: INCLUSIÓN e DIVERSIDADE

PATIO PRIMARIA

MURAL PARTICIPATIVO PATIO INFANTIL

Contactos institucionais coas Administracións Públicas

Mesas nos patios

bottom of page