O PROXECTO EN FASES

1

Inicio

(Xaneiro 18)

 

Detección conxunta de necesidades.

Primeiras reunións orientadora centro e profesora terapia ocupacional, UDC.

Identificación patios como ezpazos a transformar para facilitar a participación do alumnado en actividades significativas, constructivas e saudables nos recreos

2

Preparación

(Febreiro-Marzo18)

 

Xestións para oficializar as colaboracións institucionais (convenio, proxecto de colaboración, etc.)

3

Piloto

(Abril-Maio18)

 

Deseño metodolóxico do proxecto

Execución piloto

Reflexión e incorporación melloras

5

4

Participación cole

(Maio-Xuño18)

 

Reunións informativas e de discusión sobre o proxecto co profesorado e as familias

Traballo de campo I (Setembro 18- Xaneiro 19)

Traballo co alumnado dos patios de primaria e infantil:

Por grupos se reflexiona sobre o que lles gusta facer ou o que sucede no patio e o que non, se sacan fotografías dos espazos no que iso pasa, se comparten as reflexións. 

Priorización por clases dos elementos que se deberían cambiar en primeiro lugar

Proposta de melloras por grupos

Mesmo procedemento co profesorado, persoal de servizos e invitación ás familias

7

Traballo de campo II (Febreiro-Abril 19)

Análise de datos e member check por parte de todas as partes (ver resumo aquí)

Consenso e estratexias para levar a cabo as transformacións

8

Traballo de campo III (Maio - Xuño 19)

Reunións participadas por todas as partes implicadas ( familias, profesorado, alumnado equipo de traballo) na que divulgan os resultados  obtidos ata o momento.

Priorización de accións e conformación grupos de traballo

6

4

Loxística

(Febreiro -Xuño19)

 

Deseño e elaboración web coma plataforma de intercambio e transparencia do proxecto

9

Loxística

(Xuño - Setembro19)

 

Divulgación do proxecto e establecemento de alianzas máis aló do cole ( podcast, outros proxecto similares da contorna, presentación en congresos internacionales, etc.)

Accións colaborativas (Setembro 19 - Marzo 20)

Reorganización do equipo de traballo

Período reflexión

Reunións organizativas para o desenvolvemento das accións priorizadas

107

sdf.png
logo fcs.jpg
DO.jpg
_jpg.jpg